I våras utsågs tre pristagare i Evandersällskapets uppsatstävling för gymnasister 2020. Priserna har förmedlats till dem, eftersom årsmötet blev uppskjutet på grund av Corona-pandemin. Förhoppningvis kan årsmötet, med efterföljande program, hållas i höst och då kommer pristagarna att bjudas in för möjlighet att få gratulera och intervjua dem.

Elina, Natalies och Kims uppsatser finns att läsa här på hemsidan, liksom juryns prismotiveringar.

1:a pris: Elina Carlsson – Gävle. Vasaskolan i Gävle, årskurs 3.

Uppsats: ”Mänskliga problem i Veronikas vrede”. Utifrån romanen Veronikas vrede.

Klicka på länken nedan och läs Elinas uppsats!

Motivering: En uppsats med god disposition. Skribenten knyter samman sitt ämne genom den stilistiska säkerheten i inledningen och avslutningen. En merit är det levande språket och referensen till nutidens sätt att reagera på psykiska problem.

Elina Carlsson

Delat 2:a pris: Natalie Silfverberg – Stockholm. P A Fogelströms gymnasium, årskurs 2.

Uppsats: ”Gestaltandet av Jimmy Matsson”. Utifrån romanen Det sista äventyret.

Klicka på länken nedan och läs Natalies uppsats!

Motivering: Upptakten för in läsaren i en intressant och genomgripande framställning om huvudpersonens gradvis sviktande hälsa och återgången till det ”grånormala”. Jämförelsen med tidigare syn på psykisk ohälsa kontra nutidsläget berikar.

Natalie Silfverberg

Delat 2:a pris: Kim Haupt – Söderköping. Hagagymnasiet i Norrköping, årskurs 3.

Uppsats: ”Att hålla andan”. Utifrån romanen Veronikas vrede

Klicka på länken nedan och läs Kims uppsats!

Motivering: Skribenten visar en stor känslighet i sin utforskning av huvudpersonen Alfred och människorna omkring honom. Anslaget med Evandercitatet skapar funderingar och förbereder läsaren på Alfreds plågsamma öde.

Kim Haupt