Läsecirkeln på Norrköpings
Stadsbibliotek

I vår ska vi ägna oss åt
”Uppkomlingarna – En personundersökning”, som kom ut 1969. I förordet, som är
signerat Per Gunnar Evander, upplyses vi om att berättelsen är en utredning av
omständigheterna kring framlidne bevakningsmannen, sedermera författaren, Hadar
Forsbergs död. Den bygger i huvudsak på ett av denne efterlämnat textmaterial,
bland annat i dagboksform, och på intervjuer med personer som kände honom.

Den 40-årige Hadar Forsberg bor i en villa i
Hägersten och försöker skriva en dokumentärroman om en svensk biståndsarbetare.
Han får snart besök av ett antal trasiga och utsvultna pojkar, den ene efter
den andre, som hävdar att de är hans söner.

De kräver mat och bostad i
hans varma pannrum. Forsbergs hustru upptäcker inget, och när hon, på grund av
osämja med maken, har flyttat hem till sin mor, tar pojkarna övre planet i besittning och förvisar Hadar
till källaren.

Efter en tid hittar någon Forsbergs
förruttnade kropp i vedboden intill pannrummet. Kroppen ”bär spår av något som
kan vara misshandel”. Om en sådan vittnar också hans anteckningar. Men ingen
mer än han har sett de pojkar som han har berättat om.

Romanen fick Svenska Dagbladets
litteraturpris 1969. Den blev föremål för en doktorsavhandling av Ingrid
Nettervik 1984, ”Ängslans bilder”, och kom samma år ut på franska med titeln
”Les intrus” i översättning av Marc de Gouvenain.

Sven Trolldal, cirkelledare.

Läsecirkeln träffas i Wadströmsrummet på
Norrköpings Stadsbibliotek

följande tisdagar:

12 februari, 19 mars och 21 maj

Kl. 17:00. (Obs tiden!)

V Ä L K O M N A !

Välkomna även att deltaga på distans i vårens läsecirkel!
Kommentarer kan skrivas här på hemsidans ’blogg’.
Förmedla dina synpunkter och funderingar och vi kan diskutera med varandra.
En nyhet som förhoppningsvis kommer att uppskattas.

Det finns flera begagnade ex av ”Uppkomlingarna” på Bokbörsen.
Klicka här: bokborsen.se

Romanen finns även som e-bok.

Klicka på Kommentarer nedan för att skriva inlägg om ”Uppkomlingarna”!