Evandersällskapets årsmöte:

Lördag 27 april, kl 11:15

Norrköpings Stadsbibliotek, Mellanrummet

Kallelse skickas till medlemmarna och information om program efter årsmötet.

VÄLKOMMEN!