På årsmötet 22 april, på Norrköpings Stadsbibliotek, gratulerades pristagarna i årets uppsatstävling för gymnasister: Hanna Carlsson och Moa Bäckström.

Första pris: Hanna Carlsson (till vänster på bilden), Norra Reals gymnasium i Stockholm.

Andra pris: Moa Bäckström (till höger på bilden), Alléskolan i Hallsberg.

Första pris: Hanna Carlsson

Uppsats: ”Att leva för att dö” utgående från romanen I min ungdom speglade jag mig ofta.
Motivering:
Uppsatsen har ett gott språk och relevanta och insiktsfulla citat och kommentarer som visar hur huvudkaraktären och Evander själv blir nära nog identiska. Det väl disponerade innehållet binds samman till ett hoppfullt avslut.


Andra pris: Moa Bäckström

Uppsats: ”Hur överlever man?” utgående från romanen Fallet Lillemor Holm
Motivering:
Uppsatsen går in på romanens grundtema: den frånvarande föräldrakärlekens och de nära relationernas livsavgörande betydelse. Utifrån sitt eget ungdomsperspektiv beskriver textförfattaren känslor och handlingar som påverkar vårt vardagsliv och därför blir betydelsefulla. Inledning och avslutning sammankopplas väl.