Pristagare i Evandersällskapets uppsatstävling utsågs i mars. Prisutdelningen skulle ha skett vid sällskapets årsmöte i april, men mötet har skjutits upp till hösten på grund av Corona-pandemin. Vi ser fram emot att få träffa de två gymnasisterna från Katedralskolan.

STORT GRATTIS TILL:

1:a pris – Emma Johansson, årskurs 2, Katedralskolan i Uppsala.

Uppsats: Fallet Lillemor Holm – vikten av att bli älskad

Prismotivering: Uppsatsen ger en klar bild av huvudpersonen Lillemor genom att införliva livsbilder från den psykolog som hon söker hjälp hos för att komma till rätta med sitt liv. Även övriga romanpersoners karaktärer lyfts tydligt fram. Språket i uppsatsen är moget och varierat. Rubriken leder fram till uppsatsens avslutning och budskap. 

Emma Johansson

2:a pris – Parisa Ahmadi, årskurs 1, Katedralskolan i Uppsala

Uppsats: Vad är kärlek egentligen?

Utifrån romanen ”Fallet Lillemor Holm”.

Prismotivering: Läsaren förs in i en engagerad text. Genom egna erfarenheter och utblickar samt insiktsfulla exempel från romanpersonernas liv ihop med välfunna citat söker författaren svaret på frågan i uppsatsens rubrik.

Parisa Ahmadi