Blog Image

Evandersällskapet.se - Aktuellt

Evandersällskapet

Här finner du de senaste nyheterna från Evandersällskapet.

Årsmöte 2021

2021 Posted on juli 23, 2021 20:01

Varmt välkomna till

Evandersällskapets årsmöte

Lördagen den 11 september

kl 11:30

i Mellanrummet på Stadsbiblioteket

i Norrköping

Efter årsmötesförhandlingarna sker prisutdelning till

pristagarna i Uppsatstävlingen för gymnasister.

Därefter föreläser medlemmen Elisabeth Hagesund om sitt

romanprojekt: ”Måndagarna med Robert”Pristagare i uppsatstävlingen 2021

2021 Posted on maj 25, 2021 23:54

Pristagare i Evandersällskapets uppsatstävling utsågs i mars. Prisutdelningen skulle ha skett vid sällskapets årsmöte i april, men mötet har skjutits upp till hösten på grund av Corona-pandemin. Vi ser fram emot att få träffa de två gymnasisterna från Katedralskolan.

STORT GRATTIS TILL:

1:a pris – Emma Johansson, årskurs 2, Katedralskolan i Uppsala.

Uppsats: Fallet Lillemor Holm – vikten av att bli älskad

Prismotivering: Uppsatsen ger en klar bild av huvudpersonen Lillemor genom att införliva livsbilder från den psykolog som hon söker hjälp hos för att komma till rätta med sitt liv. Även övriga romanpersoners karaktärer lyfts tydligt fram. Språket i uppsatsen är moget och varierat. Rubriken leder fram till uppsatsens avslutning och budskap. 

Emma Johansson

2:a pris – Parisa Ahmadi, årskurs 1, Katedralskolan i Uppsala

Uppsats: Vad är kärlek egentligen?

Utifrån romanen ”Fallet Lillemor Holm”.

Prismotivering: Läsaren förs in i en engagerad text. Genom egna erfarenheter och utblickar samt insiktsfulla exempel från romanpersonernas liv ihop med välfunna citat söker författaren svaret på frågan i uppsatsens rubrik.

Parisa Ahmadi


Det sista äventyret

2021 Posted on februari 8, 2021 23:05

På Öppet arkiv/SVT Play visas ”Det sista äventyret”

Jan Halldoffs filmatisering av Per Gunnar Evanders roman.

Klicka på understrukna titeln nedan för att se filmen!

DET SISTA ÄVENTYRET

Kan ses till 25 februari 2021UPPSATSTÄVLING 2021

2020, 2021 Posted on december 4, 2020 13:14

Till dig på gymnasiet, som gärna läser och skriver:
Var med i Evandersällskapets uppsatstävling!
Skriv en uppsats utifrån en av Per Gunnar Evanders romaner.

Tävlingen har ett pris på 2000 kr och ett på 1000 kr

Bekanta dig med Per Gunnar Evander,
en av Sveriges främsta författare och sommarvärdar.

Gör så här: Läs en valfri bok av Per Gunnar Evander, till exempel:
Det sista äventyret
Fallet Lillemor Holm
Fysiklärarens sorgsna ögon
Veronikas vrede

Din uppsats kan handla om relationer, mänskliga problem, intressanta romanfigurer eller något du känner igen dig i. Du bestämmer själv rubrik.
Uppsatsen ska omfatta högst 7000 tecken. Allt ingår: bokstäver, skiljetecken och mellanrum mellan orden.

Skicka uppsatsen till evandersallskapet@gmail.com senast 1 mars 2021.

Skriv vilken bok du har läst, ditt namn, hemadress, telefon, skola och årskurs.

Tips: Låna romanen på bibliotek eller sök E-bok på www.adlibris.com alternativt www.bokus.com .
Begagnade böcker finns på www.bokborsen.se och antikvariat.net
Frågor om tävlingen kan ställas till evandersallskapet@gmail.com eller per telefon till Kjell Havring 070-2067920 eller Gunilla Amnéus 0730-811206.

Evandersällskapets styrelse beslutar om priserna senast 31 mars 2021.
Vinnarna är välkomna till årsmötet i april för att ta emot sina priser.

Tidigare pristagares uppsatser finns publicerade på Evandersällskapets hemsida.

Lycka till!LÄSECIRKEL hösten 2020

2020 Posted on september 23, 2020 00:11

Välkommen till Läsecirkel!

Plats: Wadströmsrummet, Stadsbiblioteket i Norrköping

Datum: Tisdag 20 oktober (och 17 november = inställt!)

Tid: Kl 16:00-17:30

Tisdag 20 oktober diskuteras ”Mörkrets leende”

Cirkelträffen i Norrköping 17/11 är inställd pga pandemin!

Diskuteras 20/10
Diskuteras här under kommentarer

OBSERVERA! Alternativ/komplement till läsecirkelträffarna i Norrköping:

Här på Hemsidan kan medlemmar skriva KOMMENTARER och diskutera romanerna.

SE NEDAN! Klicka på ’Kommentarer’

VÄLKOMNA!Evander på Öppet arkiv

2020 Posted on september 2, 2020 23:51

Till Josef med ömhet och ängslan

Öppet arkiv visas ”Till Josef med ömhet och ängslan”.

Från 1972. Tre delar. Kan ses till 30 september.

Klicka på raden/länken nedan för att komma till det som är publicerat av

Per Gunnar Evander på Öppet arkivÅRSMÖTE 2020

2020 Posted on augusti 28, 2020 21:41

Evandersällskapets årsmöte 2020

Lördag 12 september

Kl 11:30

Stadsbiblioteket i Norrköping,

i Mellanrummet

Medlemmarna i Evandersällskapet har fått inbjudan/kallelse

V Ä L K O M N A !Amanda Mårdhs uppsats: Judas Iskariot: lojal följare eller förrädare

2020 Posted on augusti 15, 2020 00:18

IB Diploma examensuppsats

Amanda Mårdh tilldelades 2:a priset i Evandersällskapets uppsatstävling för gymnasister 2019, med sin uppsats ”Evanders skildring av relationen mellan Jesus och apostlarna”, utifrån romanen ”Judas Iskariots knutna händer”. Evandersällskapet har glädjen att få publicera ytterligare en uppsats av Amanda Mårdh; hennes examensuppsats i 3:e årskursen på Katedralskolan i Växjö, ”Judas Iskariot: lojal följare eller förrädare”

Amanda Mårdh berättar om sin uppsats:

Extended Essay är International Baccalaureate Diplomas examensuppsats. I den uppsatsen har eleven i fråga fått i uppgift att fördjupa sig inom ett ämne som sedan redovisas i uppsatsen.

Examensuppsatsen måste uppfylla allmänna vetenskapliga kriterier samt vara baserad på egen forskning. Jag valde att fördjupa mig inom den svenska litteraturen, mer specifikt Per Gunnar Evanders roman Judas Iskariots Knutna Händer med ett fokus på hur huvudkaraktären karaktäriseras jämfört med Judaspersonen allmänheten vanligtvis stöter på i Bibeln.

Anledning till varför Evander valdes beror på tidlösheten i hans författarskap, vilket tillåter mig att utvidga mitt fokus och inkludera ett historiskt perspektiv på min frågeställning.

Jag har sedan länge haft ett stort litteraturintresse då jag har konsumerat allt från biografier och klassiker till fantasy och kriminalare. Till hösten 2020 kommer jag därför att flytta till Edinburgh för att studera lingvistik på University of Edinburgh.

Klicka på ’Amanda Mårdhs uppsats’ nedan för att läsa uppsatsen!

Amanda Mårdh


Pristagare i uppsatstävling 2020

2020 Posted on juli 22, 2020 19:44

I våras utsågs tre pristagare i Evandersällskapets uppsatstävling för gymnasister 2020. Priserna har förmedlats till dem, eftersom årsmötet blev uppskjutet på grund av Corona-pandemin. Förhoppningvis kan årsmötet, med efterföljande program, hållas i höst och då kommer pristagarna att bjudas in för möjlighet att få gratulera och intervjua dem.

Elina, Natalies och Kims uppsatser finns att läsa här på hemsidan, liksom juryns prismotiveringar.

1:a pris: Elina Carlsson – Gävle. Vasaskolan i Gävle, årskurs 3.

Uppsats: ”Mänskliga problem i Veronikas vrede”. Utifrån romanen Veronikas vrede.

Klicka på länken nedan och läs Elinas uppsats!

Motivering: En uppsats med god disposition. Skribenten knyter samman sitt ämne genom den stilistiska säkerheten i inledningen och avslutningen. En merit är det levande språket och referensen till nutidens sätt att reagera på psykiska problem.

Elina Carlsson

Delat 2:a pris: Natalie Silfverberg – Stockholm. P A Fogelströms gymnasium, årskurs 2.

Uppsats: ”Gestaltandet av Jimmy Matsson”. Utifrån romanen Det sista äventyret.

Klicka på länken nedan och läs Natalies uppsats!

Motivering: Upptakten för in läsaren i en intressant och genomgripande framställning om huvudpersonens gradvis sviktande hälsa och återgången till det ”grånormala”. Jämförelsen med tidigare syn på psykisk ohälsa kontra nutidsläget berikar.

Natalie Silfverberg

Delat 2:a pris: Kim Haupt – Söderköping. Hagagymnasiet i Norrköping, årskurs 3.

Uppsats: ”Att hålla andan”. Utifrån romanen Veronikas vrede

Klicka på länken nedan och läs Kims uppsats!

Motivering: Skribenten visar en stor känslighet i sin utforskning av huvudpersonen Alfred och människorna omkring honom. Anslaget med Evandercitatet skapar funderingar och förbereder läsaren på Alfreds plågsamma öde.

Kim Haupt


SOMMAR i P1 med Evander

2020 Posted on juli 8, 2020 13:00

Per Gunnar Evander har Sommar-pratat i P1 14 gånger.

På nätet finns tre av programmen att lyssna på.

Klicka på länkarna till programmen för att lyssna!

Sommar med Evander 1986-08-17

Sommar med Evander 1996-08-04

Sommar med Evander 1999-08-15Årsmöte 2020

2020 Posted on april 15, 2020 20:00

Evandersällskapets styrelse har nu definitivt beslutat att vi på grund av rådande restriktioner med anledning av Coronaviruset måste flytta vårt årsmöte 2020 på obestämd tid. Behåll tidigare översända årsmöteshandlingar så återkommer vi (troligen efter sommaren) med nytt datum för årsmöte.

Vi vet att ni har förståelse för detta nödvändiga beslut och var rädda om er.

Hälsningar

StyrelsenEVANDER PÅ ÖPPET ARKIV

2020 Posted on februari 3, 2020 22:36

I Puerto hände mig ingenting särskilt

Film i fyra delar från 1971

Kan ses till 31 mars 2020

Klicka nedan på respektive del för att komma till filmen

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Den ynkryggen Valdemar

TV-film av P G Evander från 1980.

Kan ses till 31 mars 2020

Klicka:

Se filmen!

Evander på Öppet arkiv just nu

Klicka här!FÖRELÄSNING

2020 Posted on januari 16, 2020 00:30

Tyvärr är föreläsningen inställd. Återkommer med besked om ny tid för föreläsningen längre fram under året.

Minnen och platser i

Per Gunnar Evanders författarskap

Torsdag 13 februari kl. 19.00 I N S T Ä L L T !

Anders Ohlsson, som med avhandlingen ”Behovet att bli sedd” doktorerade på Per Gunnar Evander, föreläser om Evander och minnenas bundenhet till platsen och betydelsen av att återvända till särskilda platser för att försöka komma till rätta med det förflutna.
Anders Ohlsson är idag professor i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet.

Plats:
Antikvariatet i Norrköping,
Knäppingsborgsgatan 7
Fri entré

Arrangörer: Evandersällskapet, Antikvariatet i Norrköping, Norrköpings StadsbibliotekLÄSECIRKEL 21 januari

2020 Posted on januari 3, 2020 00:33

BERÄTTELSEN OM JOSEF

kom ut 1972 och belönades med Zornpriset av Svenska akademien.

I den här romanen är författaren i färd med två skilda uppdrag, dels att planlägga en TV-film om Yngsjömördaren Per Nilsson, dels att författa en roman om skiftarbetaren Josef Blomberg, som efter trettioåtta år på järnverket inte orkar med nattarbetets påfrestningar. Han blir sömnlös, får först sömntabletter och sedan lugnande medel men börjar också dricka. När hustrun omkommit genom ett fall utför en trappa, åtalas Josef för dråp och skickas till ett psykiatrisk sjukhus på fyra år. I romanens inledning är han på väg till sin dotters hem, sedan han skrivits ut från sjukhuset.

Det är en roman om kärlek och, inte minst, brist på kärlek.

Vi ägnar vårt samtal åt Berättelsen om Josef, när vi träffas i läsecirkeln

tisdagen den 21 januari kl. 17.00

i Wadströmsrummet på Stadsbiblioteket i Norrköping.

Cirkelledare: Sven Trolldal

V Ä L K O M N A !

Det blir endast en cirkelträff om Berättelsen om Josef i Norrköping.

Möjlighet finns att diskutera romanen på nätet via Evandersällskapets hemsida, genom att skriva kommentarer nedan.Uppsatstävling 2020

2019, 2020 Posted on december 7, 2019 23:10

Uppsatstävling för dig på gymnasiet som gärna läser och skriver!

Var med i Evandersällskapets uppsatstävling!

Gör bekantskap med Per Gunnar Evander,

en av Sveriges främsta författare och berättare

och skriv en uppsats utifrån en av Evanders romaner!

Tävlingen har ett pris på  2000 kr  och ett på  1000 kr

Läs en av följande böcker:      Det sista äventyret

                                            Fysiklärarens sorgsna ögon

                                           Veronikas vrede

Din uppsats kan till exempel handla om relationer, mänskliga problem, särskilda händelser, intressanta romanfigurer eller något du känner igen dig i.

Du bestämmer själv rubrik. 

( Du har också möjlighet att välja en annan roman av Evander )

Uppsatsen ska omfatta högst 7000 tecken. ( Allt ingår: bokstäver, skiljetecken och mellanrum mellan orden. )

Skriv vilken bok du har läst  och ditt namn, hemadress, tfn, skola och årskurs. Skicka sedan din  uppsats till evandersallskapet@gmail.com

senast 1 mars 2020.

Låna på bibliotek eller sök E-bok på www.adlibris.com eller www.bokus.com   

Begagnade böcker finns på www.bokborsen.se eller antikvariat

Frågor om tävlingen kan ställas till evandersallskapet@gmail.com eller                        per tfn till Ingrid Gilljam på 0730-402703 eller Gunilla Amneus på 0730-811206.

Evandersällskapets styrelse beslutar om priserna senast 31/3 2020 och pristagarna är välkomna till årsmötet i Norrköping för att ta emot priset.

Ny information:

På grund av Coronapandemin är datum för årsmötet ej fastställt.

Besök gärna Evandersällskapets hemsida: www.evandersallskapet.se

Lycka till!Läsecirkel hösten 2019

2019 Posted on augusti 19, 2019 09:54

LÄSECIRKEL 2019

I höstens läsecirkel kommer vi att ägna oss åt Evanders första roman
”Bäste herr Evander” från 1967.

Träffarna äger rum tisdagarna den 17 september, 15 oktober och 19 november
kl. 17.00 i Wadströmsrummet på Norrköpings Stadsbibliotek.

Läs gärna till första mötet ungefär en tredjedel av romanen, så kan vi sätta i gång diskussionen direkt.

Välkommen till samtalen kring en både intressant och märklig bok!

Sven Trolldal

cirkelledarePristagare uppsatstävling 2019

2019 Posted on juli 15, 2019 19:39

Vinnarna i 2019 års uppsatstävling för gymnasister

presenterades på Evandersällskapets årsmöte i Norrköping 27 april.
De fick motta sina priser och blev intervjuade.

Läs här nedan Rebeccas och Amandas mycket intressanta uppsater.

1:a pris 2000 kr

Rebecca Rommel
Skola: Per Brahegymnasiet i Jönköping, årskurs 2
Uppsats: Det sista äventyret – mänskliga problem

Klicka på PDF-filen och läs uppsatsen!

2:a pris 1000 kr

Amanda Mårdh

Skola: Katedralskolan i Växjö, årskurs 2
Uppsats: Evanders skildring av relationen mellan Jesus och apostlarna

Klicka på PDF-filen och läs uppsatsen!

Motiveringar till prisen

1:a pris:
Rebecca Rommel, Aneby.

Rebecca har en fin inledning, som gör läsaren
intresserad. Hon tar upp olika mänskliga problem med bra och tydliga citat och
hon har ett bra språk. Hon anknyter till nutid och nutida problem t.ex.
grupptryck, bekräftelsebehov och dålig självkänsla.

2:a pris:
Amanda Mårdh, Växjö.

Amanda jämför Evanders perspektiv på Jesus och Judas
med bibelns perspektiv med tydliga citat. Hon tar upp Evanders sätt att
beskriva Jesus som en vanlig människa med dennas alla fel och brister, liksom
hans sätt att beskriva Judas inte som en svikare utan som en person som
ifrågasätter och inte får svar.

1:a pris: Rebecca Rommel

Pristagarna Amanda Mårdh och Rebecca RommelÅRSMÖTE 2019

2019 Posted on april 9, 2019 00:02

ÅRSMÖTE 2019

Medlemmarna i Evandersällskapet har fått kallelse till årsmöte.

Datum: Lördag 27 april, kl 12:30

Plats: Norrköpings Stadsbibliotek, Wadströmsrummet

Efter årsmötet delas 1:a och 2:a pris ut till vinnarna i årets Uppsatstävling för gymnasister.

Sven Trolldal intervjuar pristagarna.

Program kl 14:00 – 15:00, se nedan!

Därefter fortsätter gemenskapen, för de som så önskar, på restaurang.Läsecirkel våren 2019

2019 Posted on januari 14, 2019 23:50

Läsecirkeln på Norrköpings
Stadsbibliotek

I vår ska vi ägna oss åt
”Uppkomlingarna – En personundersökning”, som kom ut 1969. I förordet, som är
signerat Per Gunnar Evander, upplyses vi om att berättelsen är en utredning av
omständigheterna kring framlidne bevakningsmannen, sedermera författaren, Hadar
Forsbergs död. Den bygger i huvudsak på ett av denne efterlämnat textmaterial,
bland annat i dagboksform, och på intervjuer med personer som kände honom.

Den 40-årige Hadar Forsberg bor i en villa i
Hägersten och försöker skriva en dokumentärroman om en svensk biståndsarbetare.
Han får snart besök av ett antal trasiga och utsvultna pojkar, den ene efter
den andre, som hävdar att de är hans söner.

De kräver mat och bostad i
hans varma pannrum. Forsbergs hustru upptäcker inget, och när hon, på grund av
osämja med maken, har flyttat hem till sin mor, tar pojkarna övre planet i besittning och förvisar Hadar
till källaren.

Efter en tid hittar någon Forsbergs
förruttnade kropp i vedboden intill pannrummet. Kroppen ”bär spår av något som
kan vara misshandel”. Om en sådan vittnar också hans anteckningar. Men ingen
mer än han har sett de pojkar som han har berättat om.

Romanen fick Svenska Dagbladets
litteraturpris 1969. Den blev föremål för en doktorsavhandling av Ingrid
Nettervik 1984, ”Ängslans bilder”, och kom samma år ut på franska med titeln
”Les intrus” i översättning av Marc de Gouvenain.

Sven Trolldal, cirkelledare.

Läsecirkeln träffas i Wadströmsrummet på
Norrköpings Stadsbibliotek

följande tisdagar:

12 februari, 19 mars och 21 maj

Kl. 17:00. (Obs tiden!)

V Ä L K O M N A !

Välkomna även att deltaga på distans i vårens läsecirkel!
Kommentarer kan skrivas här på hemsidans ’blogg’.
Förmedla dina synpunkter och funderingar och vi kan diskutera med varandra.
En nyhet som förhoppningsvis kommer att uppskattas.

Det finns flera begagnade ex av ”Uppkomlingarna” på Bokbörsen.
Klicka här: bokborsen.se

Romanen finns även som e-bok.

Klicka på Kommentarer nedan för att skriva inlägg om ”Uppkomlingarna”!Uppsatstävling 2019

2018 Posted on december 5, 2018 22:23

TILL DIG SOM GÄRNA LÄSER OCH SKRIVER !

Var med i Evandersällskapets
uppsatstävling för landets gymnasier!

Gör
bekantskap med Per Gunnar Evander, en av Sveriges främsta författare och
berättare och skriv
en uppsats utifrån en av Evanders romaner!

Tävlingen har ett pris på
2000 kr och ett på 1000 kr.

Evandersällskapets styrelse
beslutar om priserna senast 31/3 2019 och pristagarna är välkomna till
årsmötet 27 april i Norrköping för att ta emot sitt pris.

Här finns rubriker du kan välja mellan.
Annars använder du egen rubrik.

Mänskliga problem. Diskutera
mänskliga problem , som Evander lyfter fram i sin
romantext.

Egenskaper hos mig och
romanens personer.
Berätta om hur du känner igen dig i egenskaper och
personlighetsdrag hos en eller flera personer i din roman.

Speciella situationer
hos Evander.
Vilka händelser och/eller situationer fastnade du för i din bok
och varför?

Några intressanta
romanfigurer.
Beskriv vad som väckte ditt intresse för dessa personer och deras
plats i handlingen.

Relationer hos Evander. Berätta om
hur du ser på några relationer i din bok, t.ex. far–son eller annat släktskap, vänskap,
kärleksförhållande etc.

Uppsatsen
ska omfatta högst 7000 tecken. (Allt ingår: bokstäver, skiljetecken och
mellanrum mellan orden.) Skriv vilken
bok du har läst och ditt namn, hemadress, tfn, skola och årskurs. Skicka sedan
din uppsats till evandersallskapet@gmail.com

senast 28 februari 2019.

Frågor om tävlingen kan
ställas till evandersallskapet@gmail.com eller per tfn till Ingrid
Gilljam på 0730-402703 eller Gunilla Amnéus på 0730-811206.

Låna på bibliotek eller
sök E-bok på www.adlibris.com eller www.bokus.com

Begagnade
böcker finns på www.bokborsen.se eller antikvariat.

L Y C K A T I L L !Nästa »