IB Diploma examensuppsats

Amanda Mårdh tilldelades 2:a priset i Evandersällskapets uppsatstävling för gymnasister 2019, med sin uppsats ”Evanders skildring av relationen mellan Jesus och apostlarna”, utifrån romanen ”Judas Iskariots knutna händer”. Evandersällskapet har glädjen att få publicera ytterligare en uppsats av Amanda Mårdh; hennes examensuppsats i 3:e årskursen på Katedralskolan i Växjö, ”Judas Iskariot: lojal följare eller förrädare”

Amanda Mårdh berättar om sin uppsats:

Extended Essay är International Baccalaureate Diplomas examensuppsats. I den uppsatsen har eleven i fråga fått i uppgift att fördjupa sig inom ett ämne som sedan redovisas i uppsatsen.

Examensuppsatsen måste uppfylla allmänna vetenskapliga kriterier samt vara baserad på egen forskning. Jag valde att fördjupa mig inom den svenska litteraturen, mer specifikt Per Gunnar Evanders roman Judas Iskariots Knutna Händer med ett fokus på hur huvudkaraktären karaktäriseras jämfört med Judaspersonen allmänheten vanligtvis stöter på i Bibeln.

Anledning till varför Evander valdes beror på tidlösheten i hans författarskap, vilket tillåter mig att utvidga mitt fokus och inkludera ett historiskt perspektiv på min frågeställning.

Jag har sedan länge haft ett stort litteraturintresse då jag har konsumerat allt från biografier och klassiker till fantasy och kriminalare. Till hösten 2020 kommer jag därför att flytta till Edinburgh för att studera lingvistik på University of Edinburgh.

Klicka på ’Amanda Mårdhs uppsats’ nedan för att läsa uppsatsen!

Amanda Mårdh