Årsmöte planeras till lördag 7 maj

på Stadsbiblioteket i Norrköping

Mer information kommer att delges medlemmarna