Vid Evandersällskapets årsmöte den 7:e maj utdelades priserna i 2022 års uppsatstävling för gymnasister. GRATTIS ALMA OCH AGNES!

1:a pris

Alma Jönsén, Högbergsskolan i Ludvika

Uppsats: Ingen har makt över ödet

Roman: Hundarnas himmel

Motivering:

Uppsatsen har en klar disposition, bra och varierat språk samt en personlig och fin ton. De valda citaten visar att uppsatsförfattaren kommit nära romanpersonernas öden och reflekterar insiktsfullt om livets villkor. 

2:a pris

Agnes Hindfelt, Per Anders Fogelströms Gymnasium, Stockholm

Uppsats: Mysteriet med Judas Iskariot – berättat av Per Gunnar Evander

Roman: Judas Iskariots knutna händer

Motivering:

Uppsatsen diskuterar både likheter och olikheter mellan Bibelns och Per Gunnar Evanders texter om Judas Iskariot och hans mästare. Resonemanget ger upphov till många filosofiska infallsvinklar. Citatet som avslutar uppsatsen binder elegant ihop alla tankar och frågor. 

Uppsatserna finns att läsa på Hemsidan. Klicka nedan och gå in på Uppsatser

Om Evander/ Uppsatser.