Höstens läsecirkel

tar upp Per Gunnar Evanders
roman från 1971 ”Sista dagen i Valle Hedmans liv”. Det är en till formatet
liten roman, bara 140 sidor i originalutgåvan. Men på dessa sidor ryms både
engagerande personskildring och insiktsfull redogörelse för arbetets och
företagandets villkor i en på många vis utsatt bransch.

Valle Hedman är plåtslagarmästare och har
åtagit sig att tillsammans med två arbetskamrater täcka om taket på ett gammalt
skolhus. Det är en mörk novembermåndag. Taket har blivit halt av regn och
falsolja. Hedman har som arbetsledare uppenbarligen struntat i att vidta
nödvändiga försiktighetsåtgärder, en försummelse som han själv faller offer
för.

Läsaren blir redan i början av romanen
upplyst om att den här olyckan kommer att ske. Men det förtar inte ett dugg av
spänningen. Den har fångat en redan från morgonen ”sista dagen”, och i timmarna
på taket, med intensivt arbete och fåordigt samtal, förtätas och kulminerar
denna originella ”thriller”.

Läsecirkeln träffas i
Wadströmsrummet på Norrköpings Stadsbibliotek klockan 17.30

tisdagarna den 4 september,
23 oktober och 20 november.

Sven Trolldal,
cirkelledare.

V Ä L K O M N A !