TV-filmer av Per Gunnar Evander på ÖPPET ARKIV

”I Puerto hände mig ingenting särskilt”

Film i fyra delar från 1971 av Per Gunnar Evander och Bengt-Åke Kimbré.

Visas i Öppet arkiv till 30 november 2018.

KLICKA på länken nedan för att se det som visas av
Per Gunnar Evander på Öppet arkiv:

Per Gunnar Evander på ÖPPET ARKIV!