TILL DIG SOM GÄRNA LÄSER OCH SKRIVER !

Var med i Evandersällskapets
uppsatstävling för landets gymnasier!

Gör
bekantskap med Per Gunnar Evander, en av Sveriges främsta författare och
berättare och skriv
en uppsats utifrån en av Evanders romaner!

Tävlingen har ett pris på
2000 kr och ett på 1000 kr.

Evandersällskapets styrelse
beslutar om priserna senast 31/3 2019 och pristagarna är välkomna till
årsmötet 27 april i Norrköping för att ta emot sitt pris.

Här finns rubriker du kan välja mellan.
Annars använder du egen rubrik.

Mänskliga problem. Diskutera
mänskliga problem , som Evander lyfter fram i sin
romantext.

Egenskaper hos mig och
romanens personer.
Berätta om hur du känner igen dig i egenskaper och
personlighetsdrag hos en eller flera personer i din roman.

Speciella situationer
hos Evander.
Vilka händelser och/eller situationer fastnade du för i din bok
och varför?

Några intressanta
romanfigurer.
Beskriv vad som väckte ditt intresse för dessa personer och deras
plats i handlingen.

Relationer hos Evander. Berätta om
hur du ser på några relationer i din bok, t.ex. far–son eller annat släktskap, vänskap,
kärleksförhållande etc.

Uppsatsen
ska omfatta högst 7000 tecken. (Allt ingår: bokstäver, skiljetecken och
mellanrum mellan orden.) Skriv vilken
bok du har läst och ditt namn, hemadress, tfn, skola och årskurs. Skicka sedan
din uppsats till evandersallskapet@gmail.com

senast 28 februari 2019.

Frågor om tävlingen kan
ställas till evandersallskapet@gmail.com eller per tfn till Ingrid
Gilljam på 0730-402703 eller Gunilla Amnéus på 0730-811206.

Låna på bibliotek eller
sök E-bok på www.adlibris.com eller www.bokus.com

Begagnade
böcker finns på www.bokborsen.se eller antikvariat.

L Y C K A T I L L !