Evandersällskapets årsmöte 2020

Lördag 12 september

Kl 11:30

Stadsbiblioteket i Norrköping,

i Mellanrummet

Medlemmarna i Evandersällskapet har fått inbjudan/kallelse

V Ä L K O M N A !