Vi vet att Per Gunnar Evanders författarskap betytt mycket för många människor.

Du har säkert en personlig relation till Evanders verk.

Nu vill vi inbjuda dig att berätta Varför, Hur och När kontakten med Evanders verk väckte ditt intresse och Vad som särskilt fångade dig.

Skriv en berättelse, så kommer vi att publicera den i medlemsbrev och på Evandersällskapets hemsida.

(Illustr. Fibben Hald)

Välkommen att skicka din berättelse till Evandersällskapets ordförande:

Margareta Sandebo Eriksson

Häradstorp Getå

616 90 ÅBY

alternativt maila till: evandersallskapet@gmail.com

Inkomna berättelser finns att läsa på Hemsidan under rubrik OM EVANDER/ Medlemsberättelser.