Evander fotograferades 2009 av fotograf Johan Rydin.

http://www.johanrydin.com