Per Gunnar Evanders 80-årsuppvaktning

Evandersällskapet startade sin förberedelse av
80-årsfirandet ett helt år före födelsedagen. Inom sällskapet har vi sedan länge diskuterat och
fascinerats av Per Gunnar Evanders förmåga att uttrycka tänkvärdheter – livsvisdom
i en koncentrerad form. Detta har noterats bland annat i samband med de
läsecirklar som sällskapet anordnat. Sällskapet gjorde därför ett upprop till
medlemmarna att lämna in citat om tänkvärdheter i Evanders romaner. Hösten 2012
hade det kommit in cirka 200 citat. Under en lördag i oktober samlades ett
antal medlemmar och arbetade en hel dag med att gruppera de olika citaten i ett
antal områden. Varje sådant område har sedan kommenterats och kompletterats med
vad recensenter och forskare har uttalat sig om inom området. Genom ett bidrag
från Gunvor Göranssons kulturstiftelse har vi fått möjlighet att trycka denna
skrift.

Det första exemplaret överlämnades till Per Gunnar Evander på årsmötet den 27 april, 2013

Margareta Sandebo Eriksson, Magnus Eriksson, Thomas Almqvist, PG Evander

Vi gläder oss särskilt över att nästan en femtedel av medlemmarna har varit engagerade i någon del av framställningen av boken.

Boken kommer att delas ut till alla medlemmar.