Tips:

Göranssonska skolan skriver i skolans News om att

Julia vann uppsatstävlingen 2013.

Klicka här