Sven Trolldal och Ingrid Gilljam, från Evandersällskapet,
berättade om Per Gunnar Evander och hans verk.

Presentationen av Evanders författarskap den 16:e oktober på
biblioteket i Hornstull blev mycket
lyckad med fullsatt salong.

Sven Trolldal spelade upp avsnitt ur
olika radiopjäser av Per Gunnar Evander och Ingrid Gilljam berättade lite om
Evanders liv och verk. De framförde också en dialog ur boken Berättelsen om
Josef
. Efter presentationen ställdes
frågor och en intressant diskussion följde.

Böcker som är svåra att få tag på

Flera har frågat hur man ska kunna köpa En kärleksroman och Ensam på
vinden med Pelle Kolberg.
Just nu finns 3 exemplar av En kärleksroman och 11 exemplar av Ensam på vinden med Pelle Kolberg på Bokbörsen. Klicka här: www.bokborsen.se