Välkomna till Evandersällskapets årsmöte 2014!

Den 12:e april, kl. 13:30 i Norrköpings Stadsbibliotek,
Wadströmsrummet.

I samband med årsmötet:
Prisutdelning till vinnaren av uppsatstävlingen.

Efter årsmötet, program som Sven Trolldal håller i.

Cirka kl 16:30 äter de som önskar middag på Fiskmagasinet.

Väl mött!