Agnes Åkerlund vann Evandersällskapets uppsatstävling 2014.

Vid Evandersällskapets årsmöte i Norrköping den 12 april 2014 utdelades
pris i Evandersällskapets uppsatstävling. I augusti 2013 utlyste
Evandersällskapet en uppsatstävling riktad till gymnasieelever. Uppsatsen skulle handla om någon bok av Per Gunnar Evander. Juryn har varit
Evandersällskapets styrelse samt Ingrid Gilljam. Juryn fann sex fina uppsatser
och valde att utse fyra tredjepristagare, en andrapristagare och en förstapristagare.

Första
pris

tilldelades Agnes Åkerlund, som skrivit en uppsats om Medan dagen svalnar. Juryns motivering var:

Uppsatsen är väldisponerad och
välgjord och analyser anknyter till egna reflektioner. Uppsatsförfattaren har
levt sig in i romanen och har arbetat med att försöka förstå det speciella i Evanders författarskap. Analyserna knyts
väl samman, vilket leder till att uppsatsen blir intressant för läsaren. T.ex. när frågan om aga är bra eller ej tas upp i romanen, anknyter uppsatsförfattaren
till mobbning och annat ont vi kan göra varandra.

Agnes Åkerlund, kom från Sundsvall och mottog ett diplom,
2000 kr, ett bokpaket samt medlemskap i Evandersällskapet under 2014. Ordförande Margareta Sandebo Eriksson höll tal till pristagarna. (Följ länk nedan till Youtube!)

Andra
pris
tilldelades Michaela Hörnfeldt, som skrivit om romanen I min ungdom speglade jag mig ofta. Juryns
motivering är:

En välskriven, personlig och lättläst uppsats. Uppsatsen
innehåller en intressant analys av speglande med många mogna iakttagelser och
reflektioner.

Michaela Hörnfeldt fick ett diplom, 1000 kr, ett bokpaket
samt medlemskap i Evandersällskapet under 2014.

Tredje
pris
tilldelades Melina Nilsson, Ilse Demes, Lisa Ericsson och
Asrin Sheshaee. Alla fyra fick diplom,
200 kr, ett bokpaket och medlemskap i Evandersällskapet under 2014.

Ungdomar läser

Uppsatstävlingen har visat att visst kan ungdomar läsa god
litteratur.

Evandersällskapet arbetar nu med en liten skrift, ”Ungdomar läser”, där förstapristagaren i 2013 års och 2014 års uppsatstävling ingår. I skriften planeras
också några nedslag i andrapris- och tredjepristagarnas uppsatser att ingå.

Första- och andrapristagarnas uppsatser kommer också
att publiceras på hemsidan.

Lyssna på Margareta Sandebo Erikssons tal till pristagarna på Youtube!

Länk till Youtube – klicka här!


1:a pris:

Agnes uppsats ”Mänskliga problem” – Klicka på PDF!

2:a pris:

Michaelas uppsats ”Betydelsen av titeln I min ungdom speglade jag mig ofta” Klicka på PDF!