Höstens
läsecirkel

ägnas åt romanen Samma sol som vår. Den kom ut 2000 efter sju års
uppehåll i Evanders författarskap och hälsades med lovord av kritiker och
läsare. Berättaren förmedlar bland annat många både roande och rörande minnen
av sin morfar, snickaren Hampus Holmqvist, som i början av romanen hittas hängd
i ett fotbollsmål. Det är på sätt och vis ett snöpligt slut för en man, som
hela livet längtat efter vindar och hav, men författaren lyckas som alltid
kasta ett försoningens och förståelsens ljus över ytterligheterna i ett
mäniskoliv, så även berättarens.

Datum för läsecirkeln

Tisdag 23
september kl. 17:30

Tisdag 18
november kl. 17:30

Tisdag 9
december kl. 17:30

Samtliga
träffar på Norrköpings Stadsbibliotek, Wadströmsrummet.
Cirkelledare är Sven
Trolldal.