Novell av Per Gunnar Evander

I tidningen Kvällsstunden, nr 42, är en novell av Per Gunnar Evander
publicerad.

”Då Pappa min”

Klicka på PDF-filen för att läsa novellen